Marketing Estratègic

Troba les millors oportunitats de negoci.

El pla de Marketing estratègic és la peça clau del procés de planificació comercial i de venda

A través del Marketing estratègic busquem conèixer les necessitats presents i futures dels nostres clients. Treballem amb una metodologia clara i estructurada que ens permet conèixer el negoci a fons, analitzar el mercat i la seva competència; identificar punts forts i punts febles, oportunitats i amenaces; detectar segments de mercat potencials, definir el posicionament del producte, servei o negoci. En definitiva, tots aquells elements que ens permetran acotar els objectius reals del negoci, dissenyar una estratègia de Marketing online i offline d’acord a l’estratègia global de l’empresa, i traçar un pla de Marketing operatiu amb les accions a dur a terme per assolir les fites marcades.

El Marketing operatiu és la materialització del pla estratègic de Marketing

Es centra en les activitats relacionades amb l’estratègia de venda i comunicació mitjançant les eines del Marketing mix: producte, preu, distribució i promoció, i plasmant-ho en accions concretes definides per assolir els objectius marcats.

Preparat per a pujar a bord?

Si tens qualsevol dubte o pregunta a fer-nos estarem encantats de ajudar-te en el que faci falta, informa't sense compromís.
Scroll to top